Michaela VLČKOVÁ

Bakalářská práce

Intercultural communication: expressing politeness in Czech a British political interviews

Intercultural communication: expressing politeness in Czech a British political interviews
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of the Czech and the British political interview. The aim of this thesis is to compare the occurrence and use of politeness maxims of these two cultures. The theoretical part deals with topics of the political interview and the political discourse. The topic of politeness is concerned and the focus is on the theory of Leech. On the basis of this theory the …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá rozborem českého a britského politického rozhovoru. Cílem této práce je porovnat výskyt a užití zdvořilostních maxim těchto dvou kultur. Teoretická část se zabývá tématy politický rozhovor a politický diskurz. Také se zabývá tématem zdvořilosti a zaměřuje se na teorii Leeche, na jejímž základě analyzuje rozhovory. Praktická část se zabývá analýzou vybraného českého a …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLČKOVÁ, Michaela. Intercultural communication: expressing politeness in Czech a British political interviews. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina ve sféře podnikání

Práce na příbuzné téma