Marie Čechová

Bakalářská práce

Vliv věku jedince na xylogenezi smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst) během vegetačního období

The influence of age of individual on xylogenesis of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) during the growing season
Anotace:
V této práci bylo analyzováno, zda má věk stromu vliv na tloušťkový přírůst kmene. Na výzkumné lokalitě Rájec-Němčice byly v roce 2017 ve vegetačním období odebrány vzorky ze stromů různého věku. Ze vzorků byly vyrobeny parafínové bločky, z nichž se řezaly mikrořezy a poté byly vyhotoveny trvalé mikroskopické preparáty. Pomocí mikroskopu byly sledovány buňky kambia a xylému vytvořené v posledním roce …více
Abstract:
In this work, it was analyzed whether the age of the tree has an influence on the radial growth in stem. Samples were taken from trees of different ages during the growing season at Rájec-Němčice research site in 2017. Paraffin blocks were made from the samples to cut the micro-incisions and then permanent microscopic preparations were made. Cambium and xylem cells produced last year were observed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta