Bc. Jana Kňažko

Diplomová práce

Strategie řízení image značky banky

Strategy of Banking Brand Management
Anotace:
Nejvíce prostoru v diplomové práci je věnováno pojmu značka, jejím náležitostem a bance Raiffeisenbank. Práce se věnuje vysvětlení bankovnictví do roku 1989 a po roce 1989 v České republice, jeho historii a současné situaci na českém trhu. Dále bude řešena corporate identity, jaká je jeho součást, jako je corporate communications, culture, design, product, image a společenská odpovědnost. Potom se …více
Abstract:
Most of the space in this diploma thesis is dedicated to the term brand, its requierements and bank Raiffeisenbank. The work is devoted to the explanation of banking until 1989 and since 1989 in the Czech Republic, its history and the current situation on the Czech market. It will also be dealt with corporate identity, which is a component, such as corporate communications, culture, design, product …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace