Bc. Lenka Březinová

Diplomová práce

Hodnocení obezity různými parametry u žen v jihomoravském kraji (18 - 39 let)

Evaluation of obesity by different parameters in women in the South Moravian region (age group 18 - 39)
Anotace:
Diplomová práce se primárně zabývá hodnocením obezity dvou věkových skupin žen z jihomoravského kraje. Teoretická část práce se zaměřuje na definování základních pojmů v problematice obezity, na prevalenci, příčiny a zdravotní rizika obezity, včetně způsobů její identifikace. Dále se věnuje vlastnostem a metabolismu tukové tkáně. Podrobně jsou popsány i parametry obezity, které jsou východiskem pro …více
Abstract:
Diploma thesis deals with assessment of obesity in women of two different age groups in the South Moravian region. The theoretical part focuses on defining the basic terms in the issues of obesity, on distribution, its causes and health risks and also its identification. Then it deals with character and metabolism of fatty tissue. Parameters of obesity are described in details as well. They were made …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Josef Michálek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií