Martina Potocká

Bakalářská práce

Analýza dostupnosti služeb veřejné správy pomocí služby Czech Point

Analyse of the Accessibility of Public Administration Services Through Czech Point
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou dostupnosti služeb veřejné správy pomocí služby Czech POINT. Popisuje historický vývoj národní politiky a legislativy týkající se eGovern-mentu v České republice. Práce představuje základní pojmy z oblasti veřejné správy jako jsou např. ISVS, eGovernment jeho symboly (eGon a Klaudie), rozdělení základních re-gistrů, služby Czech POINT, datové schránky nebo elektronický …více
Abstract:
This bachelor thesis analyzes the accessibility of public administration services via Czech POINT. It describes the historical development of national policies and legislation related to eGovernment in the Czech Republic. The thesis presents the basic concepts of public administration such as ISVS eGovernment - its symbols (Egon and Claudia), distribution of basic registry, Czech POINT services, data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016
Zveřejnit od: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bc. Pavel Vařacha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Potocká, Martina. Analýza dostupnosti služeb veřejné správy pomocí služby Czech Point. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie v administrativě