Mgr. Jana Císková

Master's thesis

Guerilla marketing a právo proti nekalé soutěži

Guerilla Marketing and the Law Against Unfair Competition
Abstract:
Svou diplomovou práci jsem se rozhodla napsat na téma Guerilla marketing a právo proti nekalé soutěži. Cílem práce je provést rozbor konkrétních příkladů guerilla marketingu u nás i ve světě a na základě těchto příkladů poté z hlediska guerilla marketingu zhodnotit aktuální stav právní úpravy nekalé soutěže a navrhnout možná zlepšení. V práci jsou uvedeny příklady ambientního a virálního guerilla marketingu …more
Abstract:
I decided to write my diploma thesis on the topic of Guerilla marketing and law against unfair competition. The goal of my work is to analyse different cases of Guerilla marketing in the Czech Republic and in the world and based on these cases to evaluate the state of law against unfair competition and to propose possible improvements. The thesis contains exmples of ambient and viral guerilla marketing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2011
  • Supervisor: prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.
  • Reader: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta