Ing. Aneta Šnajdarová

Master's thesis

Lineární perspektiva ve výtvarném umění. Náměty pro mezioborovou výuku geometrie a výtvarné výchovy na základní škole.

Linear perspective in the fine arts. Suggestions for interdisciplinary teaching of geometry and arts in lower secondary school.
Abstract:
Diplomová práce využívá mezioborového charakteru lineární perspektivy k vytvoření pracovních listů pro motivaci žáků základních škol v oboru geometrie. V první části práce jsou vyloženy základní geometrické poznatky a vztahy v lineární perspektivě a je zde uvedena její spojitost se středovým promítáním. Dále práce stručně pojednává o vývoji zobrazování viděného v kontextu lineární perspektivy v malířství …more
Abstract:
In my thesis, I use the interdisciplinary nature of linear perspective to create worksheets designed to motivate pupils in lower secondary schools in the field of geometry. The first part of this thesis presents general knowledge and relationships in linear perspective and specifies its relationship with the central projection. The thesis also briefly discusses the development of capturing of the sighted …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2014
  • Supervisor: Mgr. Helena Durnová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta