Ing. Aneta Šnajdarová

Master's thesis

Lineární perspektiva ve výtvarném umění. Náměty pro mezioborovou výuku geometrie a výtvarné výchovy na základní škole.

Linear perspective in the fine arts. Suggestions for interdisciplinary teaching of geometry and arts in lower secondary school.
Anotácia:
Diplomová práce využívá mezioborového charakteru lineární perspektivy k vytvoření pracovních listů pro motivaci žáků základních škol v oboru geometrie. V první části práce jsou vyloženy základní geometrické poznatky a vztahy v lineární perspektivě a je zde uvedena její spojitost se středovým promítáním. Dále práce stručně pojednává o vývoji zobrazování viděného v kontextu lineární perspektivy v malířství …viac
Abstract:
In my thesis, I use the interdisciplinary nature of linear perspective to create worksheets designed to motivate pupils in lower secondary schools in the field of geometry. The first part of this thesis presents general knowledge and relationships in linear perspective and specifies its relationship with the central projection. The thesis also briefly discusses the development of capturing of the sighted …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2014
  • Vedúci: Mgr. Helena Durnová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta