Mgr. Alena Butulová

Diplomová práce

Problematika kompliance u klientů s ADHD

Compliance issues of clients suffering with ADHD
Anotace:
Tématem diplomové práce je problematika kompliance u klientů se syndromem ADHD. U hyperkinetických poruch jde nejen o komplianci na straně klienta, ale zejména o spolupráci mezioborovou. Obtíže v nastavení spolupráce mezi institucemi, jedinci s ADHD a jejich rodinnými příslušníky jsou mnohdy příčinou nespolupráce na straně klientů. V teoretické části diplomové práce usilujeme o vytyčení fenoménu kompliance …více
Abstract:
The thesis deals with compliance issues of clients suffering with ADHD. Hyperkinetic disorders are not only about compliance on the client side, but especially about interdisciplinary cooperation. Insufficient cooperation among institutiones, individuals with ADHD and their family members often limit the willingness to cooperate on the part of the client. In the theoretical part of thesis we strive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Cruzová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta