Michal RYLICH

Diplomová práce

Česká konfederace

Czech confederation
Anotace:
Práce na téma Česká konfederace pojímá širší období českých dějin od počátků snah o svobodu vyznání po vyhlášení České konfederace. Prvním úspěchem byla Česká konfesse a následně Rudolfův Majestát a porovnání, který byl jednou z hlavních příčin sporů o svobodu vyznání, z důvodu porušování Majestátu ze strany panovníka. Na text České konfederace jsem vytvořil juristický rozbor. Práci zakončuji porážkou …více
Abstract:
The estate of Czech Protestants was trying to implement the free choice of religion into the law during the Habsburg era. The Protestants succeeded by claiming a new legal promise called ?the Czech Confession? on the emperor Maxmilian II. Another success of Protestants concerned issuing of ?the Rudolf?s Imperial?, which granted the free choice of religion. Matyas did not have any descendants and therefore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Petr Beránek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RYLICH, Michal. Česká konfederace. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma