Zdeněk Navrátil

Master's thesis

Možnosti a zásady firemní vnější komunikace - web pomocí CMS

Anotácia:
Tato práce v teoretické části popisuje prostředky firemní vnější komunikace. V marketingovém pojetí se jedná o složky firemní identity jako jsou firemní kultura, chování, komunikace, styl a produkt které tvoří konečný firemní image. Podstatnou část práce pak tvoří problematika firemních webů. V analytické části práce je zhodnocena situace na trhu webových systémů pro správu obsahu, tzv. CMS. Je zde …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2007
  • Vedúci: Stanislav Horný
  • Oponent: Tomáš Vilím

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/3692

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Aplikovaná informatika / Informační management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.