Bc. Denisa Himmerová

Bakalářská práce

Mezipohlavní rozdíly v lidské mortalitě

Sex Differences in Human Mortality
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na pohlavní rozdíly v lidské úmrtnosti. Ta se v průběhu života liší následky různých faktorů. V prenatálním období se objevuje selektivní fetální úmrtnost, která ovlivňuje spolu s dalšími faktory poměr pohlaví. Samci jsou citlivější na nepříznivé podmínky a úmrtnost je u nich vyšší, ale při vývoji blastocyst jsou zvýhodňováni. V postnatálním období záleží mimo jiné i na faktorech …více
Abstract:
This work is focused on sex differences in human mortality. Human mortality is different during the lifetime due to various factors. In the prenatal period, selective fetal mortality occurs which along with other factors influence the sex ratio. Males are more sensitive to adverse conditions and their mortality is higher, however, male blastocysts have an advantage over female ones. In postnatal period …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marek Daňko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Antropologie