Mgr. Karin Šulcová

Diplomová práce

Interpretace lidských práv na základě české judikatury (diskriminace na základě příslušnosti k etnické menšině)

Interpretation of Human Rights in the Czech Jurisdictions (Discrimination of Ethnic Minorities)
Anotace:
Diplomová práce na téma „Interpretace lidských práv na základě české judikatury (diskriminace na základě příslušnosti k etnické menšině)“ se zabývá diskriminací etnických menšin. Po výkladu věnovaném problematice lidských práv jsou vymezeny základní pojmy a objasněn vývoj právního postavení menšin v českých zemích. Následně je provedena analýza stěžejních právních dokumentů, které danou problematiku …více
Abstract:
The thesis on the topic of „Interpretation of Human Rights in the Czech Jurisdictions (Discrimination of Ethnic Minorities)“ deals with discrimination of ethnic minorities. After the interpretation devoted to human rights are the basic terms defined and the development of the legal status of minorities in the Czech Republic explained. Subsequently, the key legal documents that regulate the issue are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta