Ing. Veronika PELIKÁNOVÁ

Diplomová práce

Projekt na zvýšení turistické atraktivity Olomouce

Project to increase the tourist attractiveness in Olomouc
Anotace:
Cílem diplomové práce je vytvořit projekt na zvýšení turistické atraktivity města Olomouce. V teoretické části jsou definovány pojmy týkající se cestovního ruchu a marketingu cestovního ruchu. V analytické části je vyhodnocena situační analýza města Olomouce, SWOT analýza a analýza konkurenčního prostředí. V projektové části je na základě vý-sledků z analytické části vypracován návrh projektu, který …více
Abstract:
The thesis aims to create a project to increase the tourist attractions of the city of Olomouc. In the theoretical part are defined terms relating to tourism and tourism marketing. The analytical part is evaluated by the city of Olomouc situational analysis, SWOT analysis and competitive analysis. The project is part of the pro-analytical results from the developed project proposal, which should lead …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010
Identifikátor: 14778

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Kubík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PELIKÁNOVÁ, Veronika. Projekt na zvýšení turistické atraktivity Olomouce. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing