Bc. Kryštof Bachmann

Diplomová práce

Srbsko-bulharská krize roku 1885 v zrcadle českého dobového tisku

The Serbo-Bulgarian Crisis of 1885, as Reflected by Czech Press of the Time
Anotace:
„Velká východní krize“ v letech 1875–78 znovu otevřela tzv. východní otázku. Podstata „východní otázky“ spočívala v boji o rozdělení území upadající osmanské říše. V roce 1878 se zástupci velmocí pokusili novou krizi urovnat kompromisním řešením, které na sebe vzalo podobu berlínské smlouvy. Již brzy se ale ukázalo, že uspořádání Balkánu, na kterém se usnesl berlínský kongres, není cestou k trvalému …více
Abstract:
The „Great Eastern Crisis“ of 1875–78 reopened the so called „Eastern question“ on how to divide the territory of the declining Ottoman Empire. In 1878 representatives of Great Powers attempted to settle the crisis through a compromise solution embodied by the Treaty of Berlin. But soon it became obvious that the arrangement imposed on the Balkans by the Congress of Berlin was not the right path to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Srbský jazyk a literatura