Bc. Jan SVOBODA

Diplomová práce

OPC server pro obecnou sériovou komunikaci

OPC server for general serial communication
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením obecného OPC serveru, tvorbou aplikace pro jeho konfiguraci, implementací komunikace na protokolu MODBUS a tvorbou SCADA/HMI aplikace. OPC server je vyvíjen v programovacím jazyku C++ a konfigurační aplikace v jazyku Visual basic. Vizualizace je vytvářena v aplikaci WinCC od společnosti Siemens. Na začátku práce je seznámení s Technologií OPC a uvedení do problematiky …více
Abstract:
This diploma thesis deals with creation of a general OPC server, application for configuration, implementation of the MODBUS communication and creation of SCADA / HMI applications. The OPC server is developed in C++ and configuration applications in Visual Basic. Visualization application is created in the WinCC from Siemens. At the beginning of the thesis is an introduction to OPC technology and introductions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Identifikátor: 41220

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Balda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODA, Jan. OPC server pro obecnou sériovou komunikaci. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika