Dominika Valentová

Bachelor's thesis

Atletika jako zájmový sport pro děti mladšího školního věku

Athletics as a sport of interest for younger school age kids
Abstract:
Tématem bakalářské práce bude motivace dětí na příkladu zájmového sportu. Práce bude teoreticko-výzkumná. Teoretická část práce bude kompilací o dané problematice z historických i současných literárních pramenů. V práci bude obsažen pojem sport, jeho rozdělení a motivace ke sportu. Autorka se zaměří na popularitu sportu ve společnosti. Bude se zabývat také komparací vyučovacích hodin stávajících a …more
Abstract:
The main topic of bachelor thesis is a sport as children ´s motivation and their interest. My thesis has theoretical-research character. The theoretical part is a compilation of historical a and literally resources. The very important part of this is explaining the term "sport",the kinds of sport , the motivation for sport and it´s popularity among people. Next part of thesis deals with ideas about …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Valentová, Dominika. Atletika jako zájmový sport pro děti mladšího školního věku. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / field:
Humanities / Humanities