Dominika Valentová

Bakalářská práce

Atletika jako zájmový sport pro děti mladšího školního věku

Athletics as a sport of interest for younger school age kids
Anotace:
Tématem bakalářské práce bude motivace dětí na příkladu zájmového sportu. Práce bude teoreticko-výzkumná. Teoretická část práce bude kompilací o dané problematice z historických i současných literárních pramenů. V práci bude obsažen pojem sport, jeho rozdělení a motivace ke sportu. Autorka se zaměří na popularitu sportu ve společnosti. Bude se zabývat také komparací vyučovacích hodin stávajících a …více
Abstract:
The main topic of bachelor thesis is a sport as children ´s motivation and their interest. My thesis has theoretical-research character. The theoretical part is a compilation of historical a and literally resources. The very important part of this is explaining the term "sport",the kinds of sport , the motivation for sport and it´s popularity among people. Next part of thesis deals with ideas about …více
 

Klíčová slova

Dítě sport motivace atletika hra
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Valentová, Dominika. Atletika jako zájmový sport pro děti mladšího školního věku. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanitní studia