Mgr. Barbora Konečná

Diplomová práce

Zastupitelstvo obce jako kolegiální orgán

Municipal Board as an Collegial Body
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou postavení zastupitelstva obce jako kolegiálního orgánu v rámci organizace veřejné správy s ohledem na jeho specifické složení. Nejprve je vymezena povaha kolegiálního principu z teoretického hlediska a s uvedením příkladů kolegiálních orgánů a jejich srovnáním. Dále se práce zabývá územní samosprávou a působností obcí jako územně nejnižších úrovní veřejné správy. …více
Abstract:
The thesis deals with the role of municipal board as a collegial body within organization of the public administration given by its specific composition. First defined the nature of collegial principle from the theoretical point of view and with examples of collegial bodies and their comparison. Furthermore, the thesis deals with local government and municipal jurisdiction as the teritorially lowest …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo