Vendula Křížková

Bakalářská práce

Metody prodeje reklamních služeb v dopravním podniku Ostrava a.s.

Selling Methods of Publicity Services Provided by the DPMO a.s. (Local Transport Company of Ostrava)
Anotace:
AnotaceBakalářská práce je zaměřena na metody prodeje reklamních služeb Dopravního podniku Ostrava a.s. Teoretická část seznamuje s Dopravním podnikem Ostrava a.s. a jeho charakteristikou, dále se zaměřuje na jednu z jeho vedlejších aktivit, a to na poskytování reklamních služeb. V práci jsou pro ukázku uvedené některé druhy vybraných reklamních ploch určených k pronájmu. Praktická část je zaměřená …více
Abstract:
AnnotationThis bachelor thesis deals with methods of Dopravní podnik a. s. (transport undertaking) used for selling advertisement. The thesis is divided into two parts. In the first theoretical part we are acquainted with Dopravní podnik Ostrava a. s. Then one of its subsidiary activities – providing of advertisement service – is introduced. There are also some sorts of hoardings for rent mentioned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Igor Černý
  • Oponent: Lenka Smetanová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava