Bc. Michaela Kalusová

Diplomová práce

Daň z nemovitých věcí a její vliv na rozpočty vybraných obcí

Property tax and its impact on the budgets of selected municipalities
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou daně z nemovitých věcí a jejím vlivem na rozpočty vybraných obcí. Cílem práce je zhodnocení postavení daně z nemovitých věcí v rozpočtech vybraných obcí. Teoretická část je věnována základním pojmům vztahujícím se k dani z nemovitých věcí a hospodaření obcí. V praktické části je proveden rozbor obecních rozpočtů se zaměřením na daň z nemovitých věcí. Dále dle …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of property tax and its impact on the budgets of selected municipalities. The aim of the thesis is to evaluate the position of property tax in the budgets of selected municipalities. The theoretical part is devoted to basic concepts related to property tax and municipal management. In the practical part is an analysis of municipal budgets with a focus on property …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/j489a/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2020
  • Vedoucí: Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management