Michal Pavlásek

Bakalářská práce

Pobyt v lázních Karlovy Vary ve 20. letech 20. století.

Stay in Spa Karlovy Vary in the 1920s
Anotace:
Práce je zaměřena na novodobé karlovarské regionální dějiny. Snaží se stručně přiblížit život lázeňského hosta ve městě v průběhu dvacátých let dvacátého století. Zabývá se především činnostmi, kterým se mohl lázeňský host ve městě věnovat. Popisuje příjezd, ubytování, samotný pobyt, léčbu a možnosti trávení volného času lázeňského hosta, ale také prostředí ve městě a nejbližším okolí.
Abstract:
This work is focused on a local history of Karlovy Vary in its twenties. It attempts to sketch briefly out a common life of a spa guest in this town in this new age. The work analyzes the offer of activities for a spa guest which concern sport and cultural events above all. It describes the guest{\crq}s arrival, his staying and treatment, the possibilities of how a spa guest could spend his leisure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pavlásek, Michal. Pobyt v lázních Karlovy Vary ve 20. letech 20. století.. Pardubice, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 6. 2009 dostupné: nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická