Theses 

Vliv reklamního sloganu na nákupní rozhodovací proces spotřebitele – Monika Hegarová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Monika Hegarová

Bakalářská práce

Vliv reklamního sloganu na nákupní rozhodovací proces spotřebitele

The Effect of Advertising Slogan on the Consumer Buying Decision Process

Anotace: Závěrečná práce se zabývá vlivem reklamního sloganu na nákupní rozhodovací proces spotřebitele. Teoretická část popisuje proces tvorby sloganu, význam neuromarketingu a nákupní chování spotřebitele. V praktické části jsou testovány a analyzovány reklamní designy se sloganem prostřednictvím metody Eye Tracking, které jsou doplněny rozhovorem. Cílem práce je zjistit, jak ovlivňuje reklamní text spotřebitele při nákupním rozhodovacím procesu. Výsledkem je zjištění, jaké typy reklamních sloganů efektivně působí na nákupní rozhodovací proces. Na základě šetření bylo zjištěno, že spotřebitele nejvíce ovlivňují texty, které jsou stručné a jasné.

Abstract: The final work deals with the effect of advertising slogan on the consumer buying decision process. The teoretical part describes process of making slogan, the meaning of neuromarketing and consumer behaviour process. In the practical part are analyzed and tested advertising designs with slogan through Eye Tracking method, which is complemented with interview. The main aim of the thesis is to find out how advertising text effects consumer buying decision process. The result is what types of advertising slogans efectivelly act on the buying desicion process. The investigation revealed that most consumers affect texts that are concise and clear.

Klíčová slova: Bannerová slepota, efekt dezinformace, eye – tracking, nákupní chování, psychologie reklamy, tvorba sloganu, Banner blindness, consumer behavior, creating slogan, misinformation effect, psychology of advertising

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: PhDr. Ilona Toufarová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:51, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz