Tomáš Dvořáček

Bakalářská práce

Implementace CSR programů ve vybraném podniku

Implementation of CSR Programs in a Selected Company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na oblast společenské odpovědnosti firem. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je představena samotná problematika CSR, dále její hlavní pilíře, uplatňování CSR ve společnostech a reportování společenské odpovědnosti firem. Druhá část této bakalářské práce se zabývá oblastí CSR v praktické rovině. Jsou zde …více
Abstract:
The bachelor thesis, focus on corporate social responsibility area. The paper is divided into two main parts, theoretical part and practical part. In the theoretical part is introduced CSR issue, the main pillar, application of CSR in companies and reporting of corporate social responsibility. Second part the bachelor thesis deals with CSR area in the practical level. In this part are introduced two …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Šnajdar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní