Bc. Ondřej Tichý

Bakalářská práce

Management rizika při řízení projektu

Managing risks of projects
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na manažerský problém v oblasti řízení rizik v rámci projektového řízení ve vybraném podniku. Cílem bakalářské práce je analyzovat současný stav řízení rizik v rámci projektového řízení ve vybraném podniku a navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení jeho efektivnosti. Bakalářská práce má dvě části. Teoretická část jekritickou rešerší současného stavu poznání v oblasti řízení …více
Abstract:
Bachelor thesis focuses on a managerial problem of a selected company in the field of managing risks in project management. The main aim of the bachelor thesis is to analyze current state of the risk management in the project management in the selected company and to offer a solution to increase its effectivity. Bachelor thesis has two parts. Theoretical part is a critical search for the current state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Petr Smutný, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta