Bc. Elizabeth Wagebaertová

Bakalářská práce

Současné pohledy na společenský tanec (Série publicistických rozhovorů)

Current Views on Ballroom Dance (A Series of Interviews)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá jedním společenským fenoménem, a to tancem. Cílem je vytvořit sérii publicistických rozhovorů, které by potenciálně mohly být publikovány v magazínu Ona DNES. Autorským záměrem je představení společenského tance (respektive tanečního sportu) z různých perspektiv. Práce je rozdělena na několik hlavních částí. První část, kontextuální, se pokusí nastínit původ tance a představit …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on one social phenomenon – dance. The aim of this thesis is to create a series of interviews conducted with people connected to dance that could potentially be published in the Ona DNES magazine. The author’s intention is to present ballroom dance (as well as dance sport) from different perspectives. The thesis is divided into several main chapters. The first one (called …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální studia a žurnalistika / Mediální studia a žurnalistika