Bc. Elizabeth Wagebaertová

Bachelor's thesis

Současné pohledy na společenský tanec (Série publicistických rozhovorů)

Current Views on Ballroom Dance (A Series of Interviews)
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá jedním společenským fenoménem, a to tancem. Cílem je vytvořit sérii publicistických rozhovorů, které by potenciálně mohly být publikovány v magazínu Ona DNES. Autorským záměrem je představení společenského tance (respektive tanečního sportu) z různých perspektiv. Práce je rozdělena na několik hlavních částí. První část, kontextuální, se pokusí nastínit původ tance a představit …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on one social phenomenon – dance. The aim of this thesis is to create a series of interviews conducted with people connected to dance that could potentially be published in the Ona DNES magazine. The author’s intention is to present ballroom dance (as well as dance sport) from different perspectives. The thesis is divided into several main chapters. The first one (called …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 9. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2020
  • Supervisor: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Media Studies and Journalism / Media Studies and Journalism