Bc. Jakub KRÁL

Diplomová práce

Ostravská scena 80. a 90. let, Ostrava jako umělecká periferie

Art Scene in Ostrava in 80's and 90's
Anotace:
V důsledku postmoderní decentralizace myšlení dochází k roztříštění monolitického dějinného vývoje a společně s tím i k uznání periferních proudů uměleckého vývoje. V Čechách tak v polovině osmdesátých let vznikají dvě paralelní regionální umělecké scény v Ostravě a Ústí nad Labem, které se vyznačují jiným přístupem k tradičním uměleckým strategiím. Zdá se, že tradiční disciplíny v regionech selhávají …více
Abstract:
As a result of the postmodern decentralization of thinking, the monolithic historical development is undermined and together with it the peripheral streams of artistic development are accepted. In the mid-eighties in the Czech republic two parallel regional art scenes were emerged in Ostrava and Usti nad Labem, which are characterized by a different approach to traditional artistic strategies. It seems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁL, Jakub. Ostravská scena 80. a 90. let, Ostrava jako umělecká periferie. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu