Bc. Květoslav Linhart

Diplomová práce

Francis Fukuyama a Samuel Huntington (Konec dějin nebo střet civilizací?)

Francis Fukuyama a Samuel Huntington (The End of History or the Clash of Civilizations?)
Anotace:
V práci se zabývám zkoumáním koncepcí dvou amerických politologů, Francise Fukuyamy a Samuela Huntingtona. Stěžejní část práce je věnována Fukuyamovi a jeho tvrzení, že se nacházíme na konci dějin v důsledku vítězství liberální demokracie jako nejlepšího politického zřízení. Společně s pojmem konce dějin jsou pro Fukuyamu důležité i tyto pojmy: dějiny, touha po uznání a liberální demokracie. Také se …více
Abstract:
I deal with an exploratation of two concepcions of the American politologists Francis Fukuyama and Samuel Huntington in my work. The main part of the work is related to Fukuyama and his statement that we are situated at the end of the history in consequence of the victory of liberal democracy as the best political system. These terms are important for Fukuyama: history, human spiritedness, liberal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jiří Svoboda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta