Bc. Lenka Labaničová

Bachelor's thesis

Hypotekárne bankovníctvo – jeho vývoj a súčasný stav

Mortgage Banking - development and current status
Abstract:
A mortgage loan is the most common method of financing of housing; the main reason is its long-term duration with a maturity of up to 30 years, which enables clients to spread the loan repayment over a long period. The theoretical part describes the formation and development of mortgage banking in Slovakia and defines basic concepts and legislative conditions. The practical part deals with the conditions …more
Abstract:
Hypotekárny úveru je najčastejším spôsobom financovania bývania, najmä preto, že ide o dlhodobý úver so splatnosťou až 30 rokov, čo umožňuje klientom rozložiť splátku úveru na dlhé obdobie. Teoretická časť popisuje vznik a vývoj hypotekárneho bankovníctva na Slovensku a definuje základné pojmy a legislatívne podmienky. Praktická časť sa zaoberá podmienkami komerčnej banky pre poskytnutie úveru. Porovnáva …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 9. 2011
  • Supervisor: doc. Ing. Mária Klimiková, PhD.
  • Reader: doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Banking Management