Bc. Iana Konakova

Bachelor's thesis

Inovativní logistická řešení spojená s vývojem e-commerce

Innovative logistics solutions associated with the development of e-commerce
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá otázkou, jaké kroky je třeba podniknout, aby se logistika vyvíjela v e–commerci. Předmětem výzkumu je metodika optimalizace organizačních zdrojů. Práce se zabývá rozvojovou strategií komplexu logistických služeb. Budou vypracovány návrhy na optimalizaci zdrojů organizace, poskytováno hodnocení ekonomické efektivity navrhovaných činností. Cílem bakalářské práce je vývoj postupů …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the question of what steps need to be taken to develop logistics in e–commerce. The subject of research is the methodology of optimization of organizational resources. The work deals with the development strategy of the logistics services complex. Proposals will be drawn up to optimize the resources of the organization, provide an assessment of the economic efficiency …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jiří Amler

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance