Bc. Iana Konakova

Bachelor's thesis

Inovativní logistická řešení spojená s vývojem e-commerce

Innovative logistics solutions associated with the development of e-commerce
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá otázkou, jaké kroky je třeba podniknout, aby se logistika vyvíjela v e–commerci. Předmětem výzkumu je metodika optimalizace organizačních zdrojů. Práce se zabývá rozvojovou strategií komplexu logistických služeb. Budou vypracovány návrhy na optimalizaci zdrojů organizace, poskytováno hodnocení ekonomické efektivity navrhovaných činností. Cílem bakalářské práce je vývoj postupů …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the question of what steps need to be taken to develop logistics in e–commerce. The subject of research is the methodology of optimization of organizational resources. The work deals with the development strategy of the logistics services complex. Proposals will be drawn up to optimize the resources of the organization, provide an assessment of the economic efficiency …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedúci: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Amler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance