Bc. Václav Divíšek

Bachelor's thesis

Klasifikace textů z Diskusních fór v IS MU

Text mining of IS MU Discussion group posts
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá dobýváním znalostí z textu, konkrétně z Diskusních fór Informačního systému Masarykovy univerzity. Hlavním úkolem práce bylo pokusit se klasifikovat příspěvky do tříd dle jejich hodnocení pomocí dolování dat a strojového učení. Při klasifikaci jsem používal několika algoritmů, nicméně nejlepšího výsledku bylo dosaženo algoritmem rozhodovacích stromů J48 po přidání kategorií …more
Abstract:
The bachelor work deals with text mining applied to posts obtained from Discussion Groups publicly available in the Information System of Masaryk University. The main objective of this work was to classify posts into classes according to the post assessments using data mining and machine learning methods. To classify the posts, we have employed several algorithms, however the decision tree based algorithm …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2013
  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Bayer
  • Reader: RNDr. Jan Géryk, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky