Bc. Nikola Konrádová

Diplomová práce

Jazyk přesvědčování v reklamě

Language of Persuasion in advertising
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá jazykem přesvědčování v sociální reklamě. V práci postupně přecházím od teoretických poznatků, zahrnujících základní znalosti z oblasti reklamy, z psychologie reklamy a komunikace v reklamě, k poznatkům praktickým, které jsou založeny na vlastním empirickém výzkumu, mající za cíl navrhnout několik účinných doporučení, jak užít jazyka přesvědčování v sociální reklamě.
Abstract:
The thesis investigates language of persuasion in social advertisement. In thesis theoretical knowledge gradually covering basic knowledge of advertising, psychology of advertising and communication of advertising is adopted and eventually leads to practical results based on own empirical research focused on recommendations how to use persuasion in social advertisement.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Borejová
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma

Všechny práce