Bc. David Končák

Bakalářská práce

Analýza dat z výukového webu Umíme česky

Educational data mining - Umíme česky case study
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dat ze systému Umíme česky. Tento systém poskytuje uživateli možnost procvičení českého pravopisu pomocí interaktivních cvičení. Práce seznamuje s výsledky jednotlivých analýz pro čtyři vybraná cvičení - Diktáty, Tetris, Roboti, Střílečka. V závěrečné části práce se nacházejí konkrétní doporučení pro další vývoj systému.
Abstract:
This bachelor thesis deals with data analysis for website Umime cesky. This system provides interactive exercises for practicing Czech spelling. Thesis presents results of analysis for four exercises - Diktaty, Tetris, Roboti and Strilecka. The last part of this thesis contains specific suggestions for system develpment.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Jarušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky