Theses 

Rodina, ZUŠ a trávení volného času dětí a mládeže – Milada NOVOTNÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Milada NOVOTNÁ

Bakalářská práce

Rodina, ZUŠ a trávení volného času dětí a mládeže

Family, elementary school of art and leasure activities of children and youth

Anotace: Tato práce se zabývá tématem rodiny, základních uměleckých škol a trávením volného času u dětí a mládeže. Nabízí faktické údaje o uvedených tématech a zároveň nahlíží do problematiky docházení do základně uměleckých škol, čímž nabízí jasnější pohled na dané téma. Je rozdělena do části teoretické a praktické. Teoretická část poskytuje informace týkající se oblastí rodiny, volného času a základních uměleckých škol a tím podrobněji osvětluje tématiku vybraných pojmů. Praktická část je rozdělena do dvou částí. První se věnuje výzkumu probíhajícímu mezi žáky a rodiči žáků základních uměleckých škol, na jehož základě je možné vyvodit určité závěry v otázce navštěvování zmiňované instituce. Ve druhé části je uveden rozhovor s osobou mající v základně uměleckém školství dlouholeté zkušenosti, a to jak pedagogické, tak i profesionální.

Abstract: This work is focused on family, art schools and leisure time of children and youth. It provides specific information on discussed topics and also deals with the issue of art school attendence, offering a clearer view on that topic. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part provides information relating to the areas of family, leisure time and art schools and the detailed explanation of the topic selected terms. The practical part is divided into two parts. The first is dedicated to ongoing research among students of arts schools and their parents, which makes it possible to draw some conclusions on the issue of attending the mentioned institution. In the second part we can find an interview with a person having many years of experience in art schools, both educational as well as professional.

Klíčová slova: Rodina, volný čas, základní umělecká škola, děti, mládež

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2015
  • Zveřejnit od: 26. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 6. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39055 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

NOVOTNÁ, Milada. Rodina, ZUŠ a trávení volného času dětí a mládeže. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 07:56, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz