Šárka ŠAFRÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Potravinářská barviva

Food coloring
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou potravinářských barviv. Je zpracován přehled jednotlivých skupin potravinářských barviv, jejich výskyt a použití. Uvedena je také legislativa používání potravinářských barviv. Pozornost je věnována rovněž zdravotním aspektům použití přírodních a syntetických potravinářských barviv.
Abstract:
This thesis deals with the characteristics of food coloring. It is making a survey of different groups of food dyes, their presence and use. Legislation is also given the use of food dyes. Attention is also paid to health aspects of the use of natural and synthetic food dyes.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011
Identifikátor: 20561

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marta Severová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠAFRÁNKOVÁ, Šárka. Potravinářská barviva. Kroměříž, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie a řízení v gastronomii