Theses 

Migrant Workers in Northern Ireland after the Year 2000 – Miroslav Dřímal

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Palackého

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomii

Miroslav Dřímal

Bakalářská práce

Migrant Workers in Northern Ireland after the Year 2000

Migrant Workers in Northern Ireland after the Year 2000

Abstract: Práce se zabývá migrujícími pracovníky v Sev. Irsku. Klíčem k porozumění jejich problémů je moderní historie této země poznamenaná dlouholetým konfliktem. Tento konflikt je v práci popsán. Dále je nastíněna situace týkající se migrujících pracovníků mezi lety 2000 a 2004 a následně je popsán stav věcí poté, co po rozšíření Evropské Unie v r. 20004 do Sev. Irska začalo proudit dosud nevídané množství migrujících pracovníků. Úkolem práce je popsat tento proces a nastínit spojení mezi rasově motivovanou kriminalitou a násilnou minulostí země

Abstract: The thesis deals with migrant workers in Northern Ireland. The key to understanding the problem of migrant workers in Northern Ireland is the country's modern history which is covered with attention to the violent periods. Then the situation of migrant workers between 2000 and 2004 is described and subseqently the state of affairs is portrayed after workers from the new EU countries started to arrive in Northern Ireland in 2004. The aim of the thesis is to depict and link division in indigenous society resulting from years of violence and racially motivated crime against immigrants

Keywords: Northern Ireland, migrant workers, immigrants, divided society, racially motivated crime

Keywords: Severní Irsko, migrující pracovníci, migranti, rozpolcená společnost, rasově motivané zločiny

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2008

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2008 dostupné: světu
PDF PDF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 15:53, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz