Mohamed Hussein Saleh Al-Wohaishi

Disertační práce

The Role of Measurement Systems Based on SDR Concept in Development of Communication Infrastructure

The Role of Measurement Systems Based on SDR Concept in Development of Communication Infrastructure
Anotace:
The remarkable development of technology in our time spreads over all the globe, so many new techniques came as an alternative solution to resolve our daily challenges, this improvement can be just advantageous to allow all the people of the world to participate in the march of human future. Measurement is known as crucial step to identify, understand, and manipulate any phenomena, the main area application …více
Abstract:
The remarkable development of technology in our time spreads over all the globe, so many new techniques came as an alternative solution to resolve our daily challenges, this improvement can be just advantageous to allow all the people of the world to participate in the march of human future. Measurement is known as crucial step to identify, understand, and manipulate any phenomena, the main area application …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Jan Žídek
  • Oponent: Stanislav Vítek, Vladimír Wieser, Pavel Nevřiva

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Komunikační technologie