Marek Slanina

Diplomová práce

Vytvoření aplikace pro inventarizaci na platformě Microsoft Silverlight

Application for Inventarisation on Microsoft Silverlight
Anotace:
Tato práce popisuje vývoj systému pro inventarizaci majetku s ukládáním dat pro identifikaci do QR kódu a ukládáním dalších dat do databáze. V~práci je popsána vyvinutá aplikace pro čtení QR kódu, návrh a realizace databáze a také vytvoření webového rozhraní pro přístup k databázi.
Abstract:
This thesis describes development of inventory system with storing data for identification in a QR code and storing other data into the database. The thesis describes the developed application for reading QR codes, design and implementation of the database and also creation of web interface for database access.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Jan Skapa
  • Oponent: Petr Koudelka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava