Bc. Vít Prokeš

Bakalářská práce

Capoeira - brazilské bojové umění

Capoeira - brazilian martial art
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá capoeirou, brazilským bojovým uměním. Mezi cíle patří celkový popis vývoje capoeiry, historie, důležité osobnosti, organizacea, hudba a hudební nástroje v capoeiře. Dále porovnávám dva základní styly capoeiry, a to capoeiru Regional a Angola. V diskuzi hodnotím, jak fungují organizace a stručně shrnu hlavní rozdíly mezi základními styly.
Abstract:
This bachelor thesis deals with capoeira, brazilian martial art. The main goals are: description of the formation and evolution of capoiera, history, important figures, music and musical instruments and organizations. Thereafter, I take interest in the comparation of two styles of capoeira, Regional and Angola. In the discussion I evaluate situation in organisations and briefly summarize main differences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kapoun
  • Oponent: Mgr. Taťána Straková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek

Práce na příbuzné téma