Bc. Jana Morozová

Bakalářská práce

A/B testování jako nástroj pro zvýšení míry konverze internetového obchodu

A/B testing as a tool for conversion improvement of e-shops
Abstract:
Bachelor thesis deals with benefits of A/B testing for an e-shop. Work briefly describes conversion rate optimization, the principle and execution of A/B tests. Thesis also povides an overview of the used tools. Based on the vulnerability analysis it provides hypotheses for testing in tool Optimizely. The aim of this work is improving the conversion rate of e-shop using appropriate graphical and functional …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá prínosom A/B testovania pre internetový obchod. Stručne popisuje optimalizáciu miery konverzie, princíp a samotný priebeh A/B testov. Obsahuje prehľad nástrojov používaných pri práci. Na základe analýzy slabých miest stanovuje hypotézy pre následné testovanie v nástroji Optimizely. Cieľom práce je vhodnými grafickými a funkčnými úpravami zvýšiť konverzný pomer testovaného …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Dalibor Toth
  • Oponent: RNDr. Tomáš Obšívač

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika