Bc. Jana Morozová

Bachelor's thesis

A/B testování jako nástroj pro zvýšení míry konverze internetového obchodu

A/B testing as a tool for conversion improvement of e-shops
Abstract:
Bachelor thesis deals with benefits of A/B testing for an e-shop. Work briefly describes conversion rate optimization, the principle and execution of A/B tests. Thesis also povides an overview of the used tools. Based on the vulnerability analysis it provides hypotheses for testing in tool Optimizely. The aim of this work is improving the conversion rate of e-shop using appropriate graphical and functional …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá prínosom A/B testovania pre internetový obchod. Stručne popisuje optimalizáciu miery konverzie, princíp a samotný priebeh A/B testov. Obsahuje prehľad nástrojov používaných pri práci. Na základe analýzy slabých miest stanovuje hypotézy pre následné testovanie v nástroji Optimizely. Cieľom práce je vhodnými grafickými a funkčnými úpravami zvýšiť konverzný pomer testovaného …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Dalibor Toth
  • Reader: RNDr. Tomáš Obšívač

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics