Bc. Jana VOGELTANZOVÁ

Master's thesis

Mapování ruderální flóry a vegetace v Plzni Bílé Hoře, mapové listy: Plzeň 7-3/1 a Plzeň 7-3/3

Mapping of ruderal Flora and Vegetation in Plzeň city ? Bílá Hora, map grids: Plzeň 7-3/1 and Plzeň 7-3/3
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá ruderální flórou a vegetací městské čtvrti Bílá Hora, která je součástí města Plzeň. Celková rozloha území je 2,5 km2. Území bylo sledovano po dvě vegetační sezóny (2012 a 2013) a v roce 2014 byla tato práce technicky dodělána. Plzeň Bílá Hora byla rozdělena na dvě mapové plochy 7-3/1 a 7-3/3, které byly dále rozděleny na intravilán a extravilán. Nejpočetněji zastoupené …viac
Abstract:
The objective of this thesis was to map the ruderal vegetation of district Bílá Hora, which is part of Plzeň city, during vegetation seasons 2012 and 2013. Examined area was split in two map zones 7-3/1 and 7-3/3, which were divided into extravilan and intravilan. Total size of examined area is 2,5 km2. The most occuring species were: Arrhenatherum elatius, Bellis perennis, Brassica napus subsp. napus …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2014
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOGELTANZOVÁ, Jana. Mapování ruderální flóry a vegetace v Plzni Bílé Hoře, mapové listy: Plzeň 7-3/1 a Plzeň 7-3/3. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/