Ing. Monika Vernerová

Bakalářská práce

Prezidentské volby v ČR a jiných evropských zemích

Presidential elections in the Czech Republic and other European countries
Anotace:
Přijetím zákon č. 71/2012 Sb., o zavedení přímé volby prezidenta, se Česká republika zařadila mezi země s parlamentním systémem, do kterého byl implementován institut přímé volby prezidenta. Předmětem této bakalářské práce je komparace prezidentských voleb v těchto zemích, konkrétně v České republice, Rakousku a na Slovensku. Práce je rozdělena do jednotlivých kapitol, které se věnují zachycení vývoje …více
Abstract:
By adopting the Act No. 71/2012 Coll., of The Introduction of Direct Election of the President, the Czech Republic has joined the countries with a parliamentary system, where this institute of direct election of the president has been implemented. The subject of this thesis is the comparison of the presidential elections in the following countries, namely the Czech Republic, Austria and the Slovak …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní