Bc. Alena Zámečníková

Bakalářská práce

Rozvoj verbální komunikace rómských dětí v předškolním věku

Development of the verbal communication of Romany children in the preschool age
Anotace:
Moje práce se systematicky zabývá rozvojem verbální komunikace romských dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v předškolním věku. Je rozdělena do tří základních kapitol. V první části je shrnutí poznatků komunikace, především verbální komunikace u dětí předškolního věku. Druhá kapitola sleduje specifičnost komunikace romských dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Zabývá se nejen její podporou …více
Abstract:
My work is concerned with systematic development of verbal communication of Romany children in pre-school age from social disadvantages families. The work is divided to the three basic captures. The first one is conclusion of findings of the communication, especially verbal communication of pre-school age children. The second one is focused on specificity of Romany children’s communication from social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta