Bc. Diana Bombuškárová

Diplomová práce

Makroekonomický význam inflácie a zhodnotenie jej vývoja vo vybraných krajinách

Macroeconomic Importance of Inflation and its Development in Selected Countries
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze development of inflation from 1990 to 2005 in the selected countries – the Czech Republic and the Slovak Republic to the impact of the crucial economic milestones in its improvement. The theoretical causes of inflation and deflation and the definitions of terms associated with inflation are also discussed. The diploma thesis is divided into three fundamental parts …více
Abstract:
Cieľom práce je analýza vývoja inflácie od roku 1990 do 2005 vo vybraných krajinách- Českej a Slovenskej republike a vplyvu významných ekonomických miľníkov na jej vývoj. V práci sú taktiež analyzované teoretické príčiny inflácie a deflácie a vymedzenie pojmov s infláciou spojených. Diplomová práca je rozdelená do troch základných častí. Prvú časť tvorí teoretický základ pojmu inflácia, charakterizovanie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. František Jirásek, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Hana Pačesová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance