Zuzana Hrnková

Bakalářská práce

Historie Státního okresního archivu Praha - východ se sídlem v Přemyšlení od počátku do současnosti

History of the State District Archive Prague-East Settled in Přemyšlení
Anotace:
Obsahem bakalářské práce je historie Státního okresního archivu Praha-východ se sídlem v Přemyšlení od jeho vzniku v roce 1960 do současnosti. Součástí práce je rovněž stručné shrnutí aktuální legislativní úpravy archivnictví reprezentované zákonem o archivnictví a spisové službě a obecný vývoj historie archivní správy v Československu po II. světové válce s důrazem na institucionální vývoj sítě okresních …více
Abstract:
The main content of this bachelor thesis is the history of the State District Archive Prague-East based in Přemyšlení since its inception until recent days. This thesis also includes a brief summary of the most recent legislation represented by the Law on Archives and Records Administraion as well as the general history of archival administration in Czechoslovakia after World War II, emphasised mainly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hrnková, Zuzana. Historie Státního okresního archivu Praha - východ se sídlem v Přemyšlení od počátku do současnosti. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Spisová a archivní služba

Práce na příbuzné téma