Zuzana Hrnková

Bachelor's thesis

Historie Státního okresního archivu Praha - východ se sídlem v Přemyšlení od počátku do současnosti

History of the State District Archive Prague-East Settled in Přemyšlení
Abstract:
Obsahem bakalářské práce je historie Státního okresního archivu Praha-východ se sídlem v Přemyšlení od jeho vzniku v roce 1960 do současnosti. Součástí práce je rovněž stručné shrnutí aktuální legislativní úpravy archivnictví reprezentované zákonem o archivnictví a spisové službě a obecný vývoj historie archivní správy v Československu po II. světové válce s důrazem na institucionální vývoj sítě okresních …more
Abstract:
The main content of this bachelor thesis is the history of the State District Archive Prague-East based in Přemyšlení since its inception until recent days. This thesis also includes a brief summary of the most recent legislation represented by the Law on Archives and Records Administraion as well as the general history of archival administration in Czechoslovakia after World War II, emphasised mainly …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2016
  • Supervisor: Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hrnková, Zuzana. Historie Státního okresního archivu Praha - východ se sídlem v Přemyšlení od počátku do současnosti. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / field:
Historical Sciences / Documental and Archival Services

Theses on a related topic