Theses 

Sociálně patologický jev u dětí - šikana mezi spolužáky – Bc. Kateřina Riedlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina Riedlová

Bakalářská práce

Sociálně patologický jev u dětí - šikana mezi spolužáky

Social pathology in children - bullying among classmates

Anotace: Tématem práce je sociálně patologický jev u dětí – šikana mezi spolužáky na základní škole. Teoretická část je věnována vymezení hlavních pojmů šikany, jejich příčin a následků. Definuje možné metody pomoci obětem a prevenci. Praktická část je doplněna o poznatky z dotazníkového šetření o zkušenostech žáků se šikanou a její prevence na základní škole v Praze. Cílem mé práce je zjistit výskyt projevů šikanování na vybrané základní škole v Praze a jak je přistupováno k prevenci šikany na této škole.

Abstract: The theme of the work is socially pathological phenomena among children - bullying among classmates in elementary school. The theoretical part is devoted to the definition of the main concepts of bullying, its causes and consequences. Defines the possible methods of assistance to victims and prevention. The practical part is supplemented by findings from the questionnaire survey on the experience of pupils bullying and its prevention in elementary school in Prague. The aim of my work is to determine the occurrence of acts of bullying on the selected elementary school in Prague and how it is treated to prevent bullying at this school.

Klíčová slova: šikana, agresor, oběť, žáci základních škol, prevence šikany, pedagog, dotazníkové šetření, peer program bullying, aggressor, victim, elementary school pupils, bullying prevention, teacher, surfy, peer program

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 20:42, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz